Wij leerden leerlingen om na te denken over het maken van de juiste keuzes.
Wij leerden hen dat het nemen van de eigen verantwoordelijkheid belangrijk is.
En wij leerden de leerlingen om zelf te plannen en hun werk te organiseren.
De BZV heeft een bijdrage geleverd aan het voorkomen van vroegtijdige schooluitval.

Hoi,

Shit, eigenlijk had ik nog iets willen zeggen van dat ik dankbaar ben dat ik de kans heb gekregen bij de BZV, omdat het anders denk ik niet zo goed met me was afgelopen…

Oud leerling BZV - Jill

Per 1 augustus 2019 stopt de Bovenschoolse ZorgVoorziening.

Gedurende de afgelopen 13 jaar hebben wij bijna 700 leerlingen mogen helpen bij de zoektocht welk onderwijs het beste past. Heel veel van die leerlingen zijn na een intensief traject op de BZV succesvol teruggegaan naar hun school om daar uiteindelijk het diploma te behalen.

De scholen voor voortgezet onderwijs die onderdeel uitmaken van het Samenwerkingsverband 31.01 Noord-Limburg, gaan met ingang van schooljaar 2019-2020 de ondersteuning van hun leerlingen op de eigen school organiseren.

Informatie over de ondersteuning van leerlingen en de leerlingenzorg is verkrijgbaar bij de ondersteuningscoördinator(en) van de school.