Welkom!

Op de Bovenschoolse ZorgVoorziening (BZV) worden leerlingen opgevangen, voor wie het goed is om tijdelijk niet op hun eigen school te zijn.

Op deze website vindt u alle informatie over de BZV die van belang is.

INFORMATIE VOOR LEERLINGEN
INFORMATIE VOOR OUDERS
INFORMATIE VOOR SCHOLEN

Hoi,

Shit, eigenlijk had ik nog iets willen zeggen van dat ik dankbaar ben dat ik de kans heb gekregen bij de BZV, omdat het anders denk ik niet zo goed met me was afgelopen…

Oud leerling BZV - Jill

ACTUEEL NIEUWS BZV

KORT TRAJECT

Voor een aantal leerlingen is een kort BZV traject geschikt. Via de link vindt u meer informatie over dit traject.

STUDIEDAG 13-10

Op vrijdag 13 oktober 2017, is er een studiedag voor de medewerkers van de BZV. Er zijn die dag GEEN lessen op de BZV. Leerlingen die op de vrijdag op hun eigen school worden verwacht, moeten uiteraard gewoon daar aanwezig zijn!

NIEUWE COLLEGA

Vanaf dit schooljaar is Loes Fila werkzaam op de BZV. Loes is mentor van een instroomgroep en werkt op maandag, dinsdag en vrijdag. Op woensdag en donderdag wordt de klas overgenomen door Nicole Nijholt. Welkom op de BZV Loes!

DE BZV

CONTACTFORMULIER

5 + 4 =

GESCHIEDENIS BZV

De Bovenschoolse ZorgVoorziening is een voorziening van het Samenwerkingsverband 31.01 Noord-Limburg. Binnen dit Samenwerkingsverband (SWV) werken de scholen voor (speciaal) voortgezet onderwijs nauw met elkaar samen.

De BZV bestaat officieel sinds 1 maart 2007 en is eigenlijk de opvolger van het voormalige Time-Out Project (TOP). Eigenlijk komt het er op neer dat het TOP is opgegaan in de BZV. Vanaf 1 maart 2010 is de BZV uitgebreid met de projecten Op de Rails en Herstart. Per 1 augustus 2014 zijn deze trajecten opgegaan in de BZV. Plaatsing van leerlingen op de BZV loopt via het Ondersteuningsloket van het Samenwerkingsverband. Scholen melden hun leerlingen dan ook daar aan. Na bespreking in het Ondersteuningsloket kan een leerling worden geplaatst op de BZV.
Na de instroomperiode wordt bekeken of de BZV de plaats is waar de leerling kan worden geholpen om terug te keren naar de eigen school.